Protesty weksli i czeków
Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Protesty weksli i czeków

Zgodnie z treścią art. 85 i nast. ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37 z 1936 roku, poz. 282 ze zm.) protest weksla sporządza notariusz.

Zgodnie z treścią art. 69 i nast. ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo czekowe (dz. U. Nr 37 z 1936 roku, poz. 283 ze zm.) protest czeku sporządza notariusz.