Kancelaria Notarialna notariusz Ewy Kuźniak

W ramach swojej działalności Kancelaria Notarialna notariusz Ewy Kuźniak oferuje profesjonalną, rzetelną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, stosując przepisy obowiązującego prawa, przestrzegając Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza oraz zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu. Wraz z notariuszem obsługę merytoryczną zapewniają wykwalifikowani pracownicy kancelarii. Notariusz oraz pracownicy kancelarii udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych.

Kancelaria dysponuje między innymi dużym gabinetem, w którym mogą odbywać się większe zgromadzenia.