Notariusz Ewa Kuźniak

Notariusz Ewa Kuźniak

Ewa Kuźniak

Na stanowisko notariusza zostałam powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2012 roku. Pracę jako notariusz rozpoczęłam 2 maja 2012 roku

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po zakończeniu studiów pracowałam przez okres 5 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na stanowisku prawnika w Wydziale Obsługi Prawnej i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W tym czasie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Aplikację notarialną odbywałam w latach 2006 - 2009. Na stanowisko asesora notarialnego zostałam powołana w 2009 roku. Asesurę notarialną ukończyłam 2011 roku. Aplikację notarialną oraz asesurę notarialną odbywałam w dużych, renomowanych, mających bardzo dobre opinie wśród klientów, Kancelariach Notarialnych w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i w Pszczynie. Różnorodność miejsc, w których pracowałam, pozwoliła mi na bardzo dobre przygotowanie się do wykonywania zawodu notariusza

 

Funkcje

Notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wyposażony przez Państwo w moc nadawania charakteru urzędowego oświadczeniom osób, które się do niego o to zwracają.