Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza protokoły dziedziczeniaprotokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządza poświadczenia,
  4. doręcza oświadczenia,
  5. spisuje protokoły,
  6. sporządza protesty weksli i czeków,
  7. przyjmuje na przechowanie dokumentypieniądze i papiery wartościowe,
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.