Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia
Czynności notarialne:

Protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia

Protokoły dziedziczenia

Przed sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu

W razie złożenia u notariusza testamentu, notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba, że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło w sądzie albo u innego notariusza.

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.