Testament

Wykaz zawiera standardowe dokumenty. W każdej sprawie notariusz dokonuje indywidualnej analizy dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego
  1. dokument tożsamości osoby sporządzającej testament,
  2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
  3. jeżeli testator zamierza przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości np.: numer księgi wieczystej