Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Wykaz zawiera standardowe dokumenty. W każdej sprawie notariusz dokonuje indywidualnej analizy dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. numer PESEL spadkodawcy,
  3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  4. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  5. jeżeli któryś ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku – jego odpis skrócony aktu zgonu,
  6. dokumenty tożsamości osób biorących udział w sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia (ważny dowód osobisty lub paszport).