Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową Jednoosobowa działalność gospodarcza to w Polsce nadal podstawowa forma prowadzenia działalności. Często jednak, po latach jej prowadzenia, okazuje się, że dalsze prowadzenie biznesu w takiej formie stało się mało opłacalne lub, z uwagi na rosnącą skalę biznesu,  niewystarczające. Również częste zmiany podatkowe wprowadzane przez ustawodawcę (np. Nowy Ład) mogą […]

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie najmem okazjonalnym, z uwagi w szczególności na większe zabezpieczenie interesów właściciela lokalu. Najem okazjonalny wprowadzono do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z definicją ustawową, najem ten służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najemcy. Umowę najmu okazjonalnego […]

Tzw. trzy siódemki jako zabezpieczenie zobowiązania

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji „Trzy siódemki” to potoczne określenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz konkretnego wierzyciela. W praktyce wygląda to w ten sposób, że osoba (fizyczna czy prawna) udzielając np. pożyczki, kredytu albo oddając w najem lokal, często żąda od dłużnika zabezpieczenia spłaty swoich zobowiązań lub zabezpieczenia […]

Spadek u notariusza – szybszy niż przed sądem

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza (notarialne stwierdzenie nabycia spadku, Akt poświadczenia dziedziczenia – APD) cieszy się dużą popularnością, w szczególności ze względu na szybkość procedury. Aby formalnie stwierdzić spadek u notariusza nie trzeba kierować sprawy do sądu – zarejestrowany Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza wywołuje takie same skutki prawne […]